Fredriksson Consulting

Idrottspsykologisk rådgivning • Föreläsningar • Workshops

"Vi behöver öka engagemanget och få samtliga delaktiga"
- Skapa ett bra motivationsklimat

"Vi har tappat självförtroendet"
- Stärk det kollektiva och det
   individuella
självförtroendet

"Vi vill bli bättre på att leda gruppen"
- Utveckla ett bra ledarskap

"Det är dags att sätta mål inför framtiden"
- Sätt SMARTA mål

"Vi är inne i en tuff period just nu"
- Hantera motgång

"Många av spelarna har svårt att hantera sin nervositet inför match/tävling"
- Hantera nervositet 

"Vi vill få fler fysiskt aktiva"
- Vikten av fysisk aktivitet - varför och hur

"Vi vill få ihop gruppen och arbeta mer effektivt"
- Skapa lagsammanhållning och god gruppdynamik

"Vi behöver bli bättre på att kommunicera effektivt med varandra"
- Skapa en god kommunikation

"Hur kan mindfulness hjälpa oss att prestera bättre?"
- Bli mer mindfullt medveten och närvarande

"Det ser vi när vi tror det"
- Visualisera

"Vi vill kunna steppa upp när det väl gäller"
- Prestera under press

Föreläsningar & workshops

Frågeställningarna och påståendena ni ser ovan på bilden är exempel på aktuella och relevanta områden som alla bidrar till och påverkar prestationen och välmåendet hos idrottare, anställda, ledare, chefer, föreningar, företag och förbund. Finns det något annat område inom ämnet som intresserar er extra går det såklart bra att föreslå detta.

Hur kan en föreläsning eller en workshop hjälpa oss?

De föreläsningar och workshops jag erbjuder för idrotts- och näringsliv syftar till att öka er kunskap kring faktorer som påverkar er prestation och välmående, samt ge er praktiska råd och verktyg inom valt område för att ni ska kunna hantera och utveckla dessa faktorer på bästa sätt. Målet är att ni som individer och grupper ska utvecklas, fungera och prestera på en högre nivå, nå era mål och må bättre. Föreläsningarna anpassas utifrån ert unika behov och grundas i vetenskaplig forskning och aktuell litteratur inom ämnet.

Vad är skillnaden mellan en föreläsning och en workshop?

Under en föreläsning får ni ta del av informationen på ett mer klassiskt föreläsningssätt – givetvis med utrymme för frågor. En workshop består delvis av utbildning via föreläsningsmetoden, men ni som grupp/förening/företag/förbund är mer delaktiga genom att bland annat genomföra övningar och diskutera och resonera tillsammans under guidad ledning.

Hur kan en föreläsning eller workshop se ut?

Upplägget och innehållet på en föreläsning eller workshop beror helt och hållet på ert unika behov. Kontakta mig så diskuterar vi detta tillsammans. 

Känner du att en utbildande och inspirerande föreläsning eller workshop är precis det ni behöver i ditt lag eller arbetsteam? Eller har du funderingar och vill ställa frågor eller få mer information?
Då är du varmt välkommen att höra av dig till mig.


Jag ser fram emot att höra från dig!