Idrottspsykologisk rådgivning  •  Föreläsningar  •  Workshops


" Jag presterar inte lika bra som jag brukade. Det känns ofta bra på träning, men på match/tävling får jag inte till det. Det känns som att jag har hamnat i en svacka"

"Hur sätter jag mål på bästa sätt?"

"Min nervositet blir för påtaglig och hindrar mig från att prestera optimalt"

"Jag har mycket prestationsångest"

"När det går dåligt fastnar jag lätt i negativa tankar och har svårt att ta mig ur dem"

"Hur kan jag sammanföra och leda den här gruppen?"

"Mitt självförtroende är inte på topp, vilket leder till att jag inte vågar lita på min förmåga"

"Jag har svårt att fokusera när jag ska prestera"

Idrottspsykologisk rådgivning

Citaten du ser här ovan är exempel på vanligt förekommande funderingar, frågeställningar, konstateranden och upplevda prestationsbarriärer hos många idrottare. I andra fall kan det handla om att hantera sina rädslor bättre, hantera en svajande motivation, skapa goda rutiner eller hantera negativa tankar i koppling till vissa situationer. Ibland kan de upplevda hindren vara kortvariga och försvinna inom loppet av några veckor, medan andra är mer ihärdiga och påverkar/har påverkat prestationen negativt under en längre period. Vissa idrottare upplever att idrotten flyter på bra för tillfället, men känner sig nyfikna på idrottspsykologin och hur en ökad kunskap inom ämnet kan hjälpa dem att ta nästa steg i sin utveckling. 


Vem är idrottspsykologisk rådgivning aktuell för?

Den idrottspsykologiska rådgivningen jag erbjuder är aktuell för den som är aktiv inom idrottsvärlden såväl som för den som är aktiv inom näringslivet. I många fall står nämligen medarbetare och chefer inom näringslivet inför liknande utmaningar som idrottare och tränare gör, vare sig det gäller att hantera stress, press, nervositet eller fokusera, sätta mål och skapa en god gruppsammanhållning. 

Hur kan ett rådgivningstillfälle se ut?

Känner du att idrottspsykologisk rådgivning är det verktyg du behöver för att ta nästa steg i din utveckling, föreslår jag att du hör av dig till mig och beskriver din situation. Jag kommer återkoppla till dig, och om jag uppfattar att jag kan hjälpa dig utifrån min kompetens så bokar vi in ett första gratis tillfälle där du får beskriva din situation på en mer djupgående nivå och jag får chans att skapa mig en tydligare bild av situationen. I regel kommer jag föreslå hur vi kan jobba med, och förbättra, just din situation, och om du väljer att gå vidare så bokar vi in ett andra tillfälle där själva rådgivningen börjar. Rådgivningen består av utbildning i ämnet, diskussioner, övningar och tillämpning av praktiska verktyg som du kan börja använda och utveckla direkt. Rådgivningen baseras på forskning och aktuell litteratur.

För att boka rådgivning, få mer information eller ställa frågor  - kontakta mig.


Jag ser fram emot att höra från dig!