Fredriksson Consulting

Idrottspsykologisk rådgivning • Föreläsningar • Workshops

" Jag presterar inte lika bra som jag brukade. Det känns ofta bra på träning, men på match/tävling får jag inte till det. Det känns som att jag har hamnat i en svacka"

"Min nervositet blir för påtaglig och hindrar mig från att prestera optimalt"

"Hur sätter jag mål på bästa sätt?"

"Jag har mycket prestationsångest"

"Jag är nyfiken på hur idrottspsykologin kan hjälpa mig att ta nästa steg i min utveckling"

"När det går dåligt fastnar jag lätt i negativa tankar och har svårt att ta mig ur dem"

"Jag har provat lite olika rutiner inför match/tävling men vet inte vilka jag ska ha kvar eller vilka jag borde skaffa för att prestera optimalt"

"Jag har svårt att fokusera när jag ska prestera"

"Hur kan jag sammanföra och leda den här gruppen?"

"Jag känner mig inte motiverad och idrotten är inte lika kul längre"

"Hur kan jag hantera mina rädslor bättre?"

"Mitt självförtroende är inte på topp, vilket leder till att jag inte vågar lita på min förmåga"

"Jag har åkt på en skada och känner mig nere. Har många negativa tankar kopplat till situationen"

"Jag presterar väldigt bra just nu och vill gärna fortsätta med det"

Idrottspsykologisk rådgivning

Citaten du ser här ovan är vanligt förekommande funderingar, frågeställningar, konstateranden och upplevda prestationsbarriärer hos många idrottare. Exemplena fångar så klart inte in all upplevd problematik eller funderingar inom idrotten, utan de är exempel på vanligt förekommande sådana som många idrottare stöter på någon gång under sin karriär. Ibland kan hindren vara kortvariga och försvinna inom loppet av några veckor, medan andra är mer ihärdiga och påverkar/har påverkat prestationen negativt under en längre period. Vissa idrottare upplever att idrotten flyter på bra för tillfället, men känner sig nyfikna på idrottspsykologin och hur en ökad kunskap inom området kan hjälpa dem att ta nästa steg i sin utveckling. Om du upplever att inget av exemplena stämmer in på dig går det naturligtvis alldeles utmärkt att kontakta mig ändå och berätta om din situation, så tar vi det därifrån! 


Vem är idrottspsykologisk rådgivning aktuell för?

Den idrottspsykologiska rådgivningen jag erbjuder är aktuell för den som är aktiv inom idrottsvärlden såväl som för den som är aktiv inom näringslivet. I många fall står nämligen chefer och medarbetare inom näringslivet inför liknande utmaningar som idrottare gör, vare sig det gäller att hantera stress, press, nervositet eller fokusera, sätta mål och skapa en god gruppsammanhållning. 

Hur kan ett rådgivningstillfälle se ut?

Känner du att idrottspsykologisk rådgivning är det verktyg du behöver för att ta nästa steg i din utveckling, föreslår jag att du hör av dig till mig och beskriver din situation. Jag kommer återkoppla till dig, och om jag uppfattar att jag kan hjälpa dig utifrån min kompetens så bokar vi in ett första gratis tillfälle där du får beskriva din situation på en mer djupgående nivå och jag får chans att skapa mig en tydligare bild av situationen. I regel kommer jag föreslå hur vi kan jobba med och förbättra just din situation, och om du väljer att gå vidare utifrån det så bokar vi in ett andra tillfälle där själva rådgivningen börjar. Rådgivningen består av utbildning i ämnet, diskussioner, övningar och tillämpning av praktiska verktyg som du kan börja använda och utveckla direkt. Rådgivningen baseras på forskning och aktuell litteratur.

För att boka rådgivning, få mer information eller ställa frågor  - kontakta mig.


Jag ser fram emot att höra från dig!