Tjänster

Föreläsning

Exempel på ämnen:
* Prestera under press
* Stresshantering
* Motivation
* Självförtroende
* Fokus
* Ledarskap
* Rutiner
*Att sätta mål
* Hantera motgång
* Hantera nervositet
* Hantera skador (mentalt)
* Ett bra motivationsklimat
* Att vara fysiskt aktiv
* Att vara en bra idrottsförälder

Workshop

Exempel på ämnen:
* Lagsammanhållning och
gruppdynamik
* Kommunikation
* Målsättning
* Mindfulness
* Visualisering

* Det är även möjligt att genomföra workshop kring de flesta av föreläsningsämnena (se exempel under ”Föreläsning”)

Rådgivning

Exempel på frågeställningar:
* Jag har hamnat i en prestationssvacka
* Jag presterar inte lika bra på match/tävling som på träningarna
* Jag tycker inte idrotten är lika kul längre
* Min nervositet hindrar mig från att prestera optimalt
* Hur kan jag sammanföra och leda den här gruppen?
* Vilka rutiner ska jag ha kvar eller skaffa för att prestera optimalt?
* Jag har skadat mig och känner mig nere. Hur kan jag hantera detta?
* Hur sätter jag mål på bästa sätt?
* Jag har mycket prestationsångest. Hur kan jag hantera den?
* Hur kan jag höja mitt självförtroende?
* Jag presterar bra just nu och vill fortsätta så

Hur kan en föreläsning eller en workshop hjälpa oss?
De föreläsningar och workshops jag erbjuder för idrotts- och näringsliv syftar till att öka er kunskap kring faktorer som påverkar er prestation och välmående, samt ge er verktyg för att kunna hantera och utveckla dessa faktorer på bästa sätt, för att ni i slutänden ska kunna fungera och prestera på en högre nivå, nå era mål och/eller må bättre. Föreläsningarna anpassas utifrån ert unika behov och grundas i vetenskaplig forskning och aktuell litteratur inom ämnet.

Vad är skillnaden mellan en föreläsning och en workshop?
Under en föreläsning får ni ta del av informationen på ett mer klassiskt föreläsningssätt – givetvis med utrymme för frågor. Under en workshop är ni som grupp/förening/företag mer delaktiga genom att bland annat genomföra övningar, diskutera och resonera tillsammans under guidad ledning.

Vem är rådgivningen aktuell för?
Precis som med föreläsningarna och workshopsen är rådgivningen aktuell för idrottsvärlden såväl som för näringslivet. I många fall står chefer och medarbetare inom näringslivet inför liknande utmaningar som idrottare gör, vare sig det gäller att hantera stress, press, nervositet eller fokusera, sätta mål och skapa en god gruppsammanhållning.

Ovan angivna exempel på ämnen aktuella för föreläsningar och workshops samt frågeställningar aktuella inom rådgivning är exempel på vanligt förekommande sådana. Är ni intresserade eller i behov av något annat ämne eller har en annan frågeställning går det förträffligt bra att föreslå det/dessa. Tveka inte att höra av er för mer information eller bokning av föreläsning, workshop eller rådgivning!

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close